Krajské studio Čs. rozhlasu

Výstavba budovy o dvou podzemních a třech nadzemních podlažích na východní straně náměstí Míru, dosud jediné v ČR navržené přímo pro potřeby rozhlasu, byla zahájena v roce 1947 a rozvržena do tří etap. První etapa, tedy západní část na půdorysu L, obsahující vstupní vestibul, halu s galerií, vysílací studia (v přízemí) a kanceláře, byla dána do užívání v roce 1951. Ve druhé etapě byla realizována studiová část obdélníkového půdorysu se čtyřmi „plovoucími“ nahrávacími studii, dvěma vysílacími pracovišti, kuchyní a jídelnou. Koncertní sál, který měl vzniknout ve třetí etapě výstavby, nebyl dosud postaven. V roce 1966 byla při Čechově ulici realizována přístavba garáží pro přenosové vozy. Ještě v roce 1970 bylo v článku věnovaném architektu Tausenauovi konstatováno, že koncepce budovy v Plzni „je stále na úrovni světových rozhlasových středisek“.