Zimní stadion

Architektonický návrh pracoval s výtvarně působivým konstrukčním řešením haly zastřešující již existující ledovou plochu a nových tribun. Dvě protilehlá průčelí haly (o půdorysu 80 x 80 m) jsou členěna jedenácti obdobnými ocelovými prostorovými deltoidy, opřenými o ŽB monolitické rámy tribun, na nichž jsou uloženy odstupňované prefabrikáty hlediště. Na deltoidy jsou zavěšeny dva systémy ocelových lan nesoucích zastřešení. Prosklenými trojúhelníkovými plochami mezi deltoidy, střešním světlíkem a prosklenými bočními průčelími proniká do haly denní světlo. Pod tribunami je zázemí pro sportovce a bruslící veřejnost. Systémy schodišť a řady vstupů ve východním, západním i severním průčelí umožňují rychlý pohyb návštěvníků. Na jižní straně vznikl patrový objekt hospodářsko-energetického zázemí, na něj navázal objekt restaurace se zázemím. Vlastní restaurace kruhového půdorysu byla předsunuta před budovu stadionu k Doudlevecké třídě. Do předprostoru bylo umístěno sousoší hokejistů od Vítěslava Eibla.