Masarykův most

Železobetonový silniční most o dvou obloucích shodné světlosti 56,8 m. Chodníky se zábradlím s terazzovým povrchem a kovovými výplněmi jsou na konzolách předsazeny před oblouky. Šest kanelovaných kandelábrů s hlavicemi a kovovými svítidly ve tvaru krystalu. Architektonické pojetí mostu – neoklasicistní s prvky moderny – připomíná rukopis architekta Bohumíra Hochmana, který s firmou Müller & Kapsa v té době spolupracoval. V současné době slouží most jen pěším a cyklistům. Automobilová doprava byla převedena na nedaleký nový most.