Jihočeský kraj

Publikováno

Jižní Čechy jsou v běžném povědomí spojovány spíše s historickými památkami a architektura z období od začátku 20. století do současnosti zde až…

Pokračovat ve čtení

Pardubický kraj

Publikováno

Pro uplatnění moderní architektury byly na území Pardubického kraje, zejména v první polovině 20. století, příznivé podmínky. Ve velkých i menších městech žila…

Pokračovat ve čtení

Mateřská škola

Publikováno

Liberec-Vratislavice nad Nisou, Donská čp. 1835/XXX  Petr Stolín a Alena Mičeková, 2015–18  Škola je inspirovaná stavbami Takaharu Tezuky. Různá omezení vedla k prostorovému experimentu, kdy je budova složená…

Pokračovat ve čtení

Krajská vědecká knihovna Liberec

Publikováno

Liberec, Rumjancevova 1362/I  Radim Kousal, 1996–2000    Impozantní budova knihovny vedle svých architektonických kvalit disponuje také zdařilým urbanistickým zasazením do intravilánu města na…

Pokračovat ve čtení

Plavecký bazén v Liberci

Publikováno

Liberec, Tržní nám. čp. 1338/I  Pavel Švancer, 1978–84    Velkoryse koncipovaná budova plaveckého bazénu je ukázkou pozdně modernistické sportovní stavby, spojující v sobě technicistní…

Pokračovat ve čtení

Obytný dům „Wolkerák“ v Liberci

Publikováno

Liberec, Sosnová čp. 466-477/XV  Jaromír Vacek, 1968–72    Vedle nesporných architektonických kvalit se dům vyznačuje díky segmentovému půdorysu mimořádně zdařilým urbanistickým zasazením do okolní vilové…

Pokračovat ve čtení