Televizní vysílač a horský hotel Ještěd

Liberec, čp. 153/XIX 

Karel Hubáček,1966–73 

 

Když v lednu 1963, kdy vyhořela stará secesní chata, byla ještě téhož roku vypsána soutěž na nový hotel a televizní vysílač. Ačkoliv spojením obou funkcí do jednoho objektu Hubáček porušil soutěžní podmínky, jeho návrh oprávněně zvítězil. Věž na kruhovém půdorysu je koncipována ve formě rotačního hyperboloidu. Základním nosným prvkem jsou dva soustředné železobetonové sloupy, na nichž jsou zavěšena jednotlivá podlaží. Hubáčkovi se podařilo novostavbu zakomponovat do okolního krajinného rámce a vytvořit působivou dominantu. Přestože je Ještěd považován za vlaštovku hi-tech architektury, citlivý přístup k místu stavby je důkazem, že silný vliv měla i architektura kontextuální. Není tedy divu, že v roce 1969 získal Hubáček za projekt Perretovu cenu. Vysokou laťku se podařilo zachovat také u interiérů, které včetně mobiliáře navrhl Otakar Binar. Na umělecké výzdobě se podíleli Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Jaroslav Klápště, Děvana Mírová či Zdeněk Koška. 

 

 

13.1. Celkový pohled na Ještěd na historickém snímku. GUTHOVÁ, Jana, NOVOTNÝ, Jan. Čtyři stěny kolem nás: čtení o architektuře 1981. 

13.2. Detail obvodového pláště se zachytávači sněhu. GUTHOVÁ, Jana, NOVOTNÝ, Jan. Čtyři stěny kolem nás: čtení o architektuře 1981. 

13.3. Pohled z vrcholu na přístupové rampy. GUTHOVÁ, Jana, NOVOTNÝ, Jan. Čtyři stěny kolem nás: čtení o architektuře 1981. 

13.4. Vstupní vestibul na skice Otakara Binara. Archiv Otakara Binara. 

13.5. Dobový snímek interiéru restaurace. Archiv autora. 

13.6. Dobový snímek hotelové chodby. Archiv autora. 

13.7. Pietně obnovený salonek od Otakara Binara. 

13.8. Ikonická zavěšená křesla v hotelové chodbě.