Krajská vědecká knihovna Liberec

Liberec, Rumjancevova 1362/I 

Radim Kousal, 1996–2000 

 

Impozantní budova knihovny vedle svých architektonických kvalit disponuje také zdařilým urbanistickým zasazením do intravilánu města na ose radnice – divadlo. Odstranila se tak rušivá proluka a opětovně opticky uzavřel prostor náměstí Dr. E. Beneše. Unikátním prvkem je pak propojení knihovny s židovskou modlitebnou, první poválečnou novostavbou synagogy u nás. 

 

Půdorys. 

Hlavní průčelí s „nouvellovskou“ mediální stěnou a židovskou modlitebnou. 

Celkový pohled na knihovnu ze Sokolovské ulice, s dobře patrným robustním tělem stavby, nápaditě využívající terén parcely.