Jihočeský kraj

Jižní Čechy jsou v běžném povědomí spojovány spíše s historickými památkami a architektura z období od začátku 20. století do současnosti zde až na výjimky byla donedávna spíše stranou zájmu laické i odborné veřejnosti. Přesto tento region nabízí řadu příkladů prvotřídních staveb, které si (pro někoho překvapivě) v ničem nezadají s obecně známějšími špičkovými příklady z tohoto období. Jakkoliv je z hlediska vývoje novodobé architektury geografické vymezení regionu poněkud umělý konstrukt, můžeme zde rozeznat následující zdroje kvalitní tvorby: Na jedné straně jde o realizace známých nebo dokonce slavných tvůrců z center architektonického dění (zde ponejvíce pražských) a na straně druhé je to příspěvek výjimečně kvalitních architektů nebo tvůrčích ohnisek, které měly v regionu sídlo (např. Karel Chochola, nebo Bohumil Böhm a českobudějovický Stavoprojekt obecně) a tím jejich dílo dříve zůstávalo poněkud stranou odborníky kanonizovaného souboru uznávaných nebo publikovaných staveb.

Tato výstava je příležitostí, jak některé doposud pro veřejnost neobjevené tvůrce a jejich stavby představit a známé realizace tohoto regionu opět připomenout.