Kulturní dům Crystal v České Lípě

Česká Lípa, Boženy Němcové čp. 2942 

Jiří Suchomel, 1975–90 

Českolipský kulturní dům je ranou ukázkou pasivní veřejné stavby. V prvním návrhu architekt ještě pracoval s ideou aluze na barokní bastiony s fasádami z režného zdiva. Nicméně na základě návštěvy Ing. Ctibora Dattla ve školce SIAL v Jedlové v roce 1976, kde referoval o využití sluneční energie v dánské architektuře, se Suchomel rozhodl využít ideální podmínky parcely pro solární panely.  

V případě urbanistického zasazení komplexu pak lze hovořit o kontextuální rovině, neboť architekt vycházel z terénní konfigurace a z ulice Boženy Němcové tak tvoří monumentální podnož barokního komplexu. Nedílnou součástí objektu je rovněž umělecká výzdoba. Politicky neprůchodný Jiří Sopko, s nímž architekt počítal pro výzdobu foyer, byl nakonec pověřen pouze barevným řešením exteriéru a interiéru. O zbytek výzdoby se pak postarali především sklářští výtvarníci, mj. novoborský malíř Ivo Rozsypal, autor rozměrných abstraktních skleněných plastik ve vestibulu.  

  1. 1. Axonometrický pohled. Archiv Jiřího Suchomela.
  2. 2.Řešenístřešní části se zahradou a amfiteátrem. Archiv Jiřího Suchomela. 
  3. 3. Axonometrie interiéru. Archiv Jiřího Suchomela.
  4. 4. Kulturní dům krátce po dostavbě. Archiv Jiřího Suchomela.
  5. 5. Kulturní dům krátce po dostavbě s patrným původním barevným řešením. Archiv Jiřího Suchomela.