PETITDIDIERPRIOUX ARCHITECTS

PETITDIDIERPRIOUX ARCHITECTES

Občas umělcova prvotina předznamená zbytek jeho kariéry. V případě Cédrica Petitdidiera a Vincenta Priouxe se právě jejich program obytných prostorů Villefranche-sur-Saône stal výchozím bodem jejich kariéry, ten druh tvorby, který krystalizoval jejich vnímání artikulace mezi vnitřními a venkovními prostory, formou a funkcí, soukromím a veřejností.

Od uskutečnění tohoto pro jejich profesní dráhu klíčového projektu v roce 2009 použili své designy k vyjádření jejich náhledu na užitkovost; což je také jedním z důvodů proč všechny jejich budovy sdílí smysl pro empatii, jako pro uživatele tak pro jejich sousedy.

Každý projekt je jedinečný, ač, bez ohledu na jedinečný kontext každé stavy, rozmanitost jejich přístupu je v prvé řadě výsledkem důsledného avšak neutuchajícího myšlenkového procesu. Cédric Petitdidier a Vincent Prioux jsou architekti, kteří upřednostňují výběr metody před suchými recepty.

Poháněni kreativním myšlenkovým rozpoložením si vyvinuli nedogmatický přístup ke koncepcím a hodnotám. Pracují s vědomím, že je vždy více způsobů, jak docílit kýženého výsledku. Jejich práce není o stavbě, je o plánování.

 

 

 

Poděkování patří Institut français de Prague za finanční podporu.

Redakce AW 2018