Dům na Růmech, Zlín

Pavel Mudřík Architects, APM 

Architektovi se podařilo realizovat rozsáhlý a komfortní dům navzdory nevýhodně orientovanému a svažitému pozemku. Příčně, po vrstevnici položená hlavní  transparentní  dvoupodlažní  hmota domu vytváří klidný a intimní pobytový prostor, zajištující jak soukromí, tak výhledy do údolí města.