Zdeněk Lukeš

Letos si připomínáme 200 let od narození barona Theophila Edvarda von Hansena, vynikajícího dánského architekta, který své, místy poměrně kuriózní, stopy zanechal v Řecku, Rakousku, ale na také na Moravě a Slovensku.
Hansen se narodil roku 1813 v Kodani. Byl žákem slavného německého architekta, malíře a teoretika Karla Friedrich Schinkela v Berlíně, studoval také ve Vídni. Zásadní pro jeho tvorbu byla jeho cesta do Řecka roku 1837, kde projektoval mnoho neoklasicistických staveb.
Od roku 1846 působil ve Vídni, kde se podílel na výstavbě tzv. Ringstrasse včetně její dominanty – budovy parlamentu. Jako profesor na Akademii výtvarných umění tam vychoval řadu českých žáků – např. Vratislava Pasovského, autora návrhu Petřínské rozhledny, Jana Koulu, autora Čechova mostu v Praze, nebo Václava Roštlapila, v jehož Strakově akademii dnes sídlí naše vláda a v jehož budově AVU jsou vychovávány generace výtvarníků. Hansen byl za své celoživotní dílo povýšen roku 1884 císařem Františkem Josefem I. do šlechtického stavu.
Přednáška provede životem a dílem tohoto dánského architekta. Zaměří se přitom především
na jeho architektonické dědictví na Moravě a na Slovensku, tedy na jeho tři brněnské paláce a kostel v Kežmaroku. Na závěr bude zmíněn vliv dalších významných dánských architektů, např. ikony dánského modernismu Arne Jacobsena, na českou architekturu 20. století.

Kostel Kežmarok, Slovensko
Kostel Kežmarok, Slovensko