Výstava Sustainable Prague

Výstava Sustainable Prague se bude konat v termínu od 17. do 31. října 2020 ve výstavní síni Mánes na Praze 1. Expozice má za cíl poukázat na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence, která by pomáhala rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v Praze.

O zlepšení životních podmínek v hlavním městě se hovoří již řadu let. Pražané jsou průběžně seznamováni s různými koncepcemi, jsou konfrontováni s nejrůznějšími opatřeními či restrikcemi, které mají zlepšit jejich životní podmínky ve městě. Praha jako hlavní město je sídlem řady institucí a úřadů, klíčových dopravních i komunikačních uzlů a zároveň je největším zaměstnavatelem v zemi. O to je hledání řešení složitější a náročnější.

Velká města jako by se v současné době potýkala s podstatou svého vzniku a rozvoje. To, co kdysi bylo cílem se v současné době stává překážkou. Rozvoj průmyslu a obchodu, který potřeboval pracovní sílu, vytvářel velké celky schopné poskytovat pracovní, odborné, infrastrukturní a informační zázemí. Do metropolí proudí lidé, zboží a suroviny, z jeho bran se pak všemi směry vydávají výrobky, technologie, odborníci apod. Čím rychlejší koloběh, tím větší výkonnost městského organismu. Tím horší jsou ovšem životní podmínky pro stálé i přechodné obyvatele metropole.

Města se mění. Mění se i Praha, která již není panoramatem kouřících továrních či domovních komínů. Ubývají i další tradiční znečišťovatelé ovzduší, vod či půdy. Přibývají ale jiné faktory, které život v hlavním městě zatěžují. Praha se dynamicky rozvíjí a rozrůstá, což je zájmem města samotného i České republiky, a to opět znamená větší transport zboží, lidí, zátěž komunikací i stavební ruch, větší nápor na životní prostředí atd.

Situace vypadá jako „koloběh“ problémů s negativním ekologickým dopadem. Podobným koloběhem je i seznam opatření a restrikcí, které někomu pomáhají a jiné omezují. Výjimkou pak nejsou ani situace, kdy to, co občanům pomáhá, je zároveň omezuje. Existují ovšem i taková řešení, které jsou přijatelné pro všechny, nikoho neomezují a všem pomáhají.

Těmto řešením se zevrubně věnuje expozice Sustainable Prague. Základem je poměrně jednoduchá myšlenka – vnést více přírody do života Prahy. Přinést důsledné a detailní zmapování zeleně, vodních ploch, Vltavy či potoků a potůčků. Přinést aktuální informace o práci čističek odpadních vod, množství a kvalitě vypouštěné vody, čistotě vzduchu a okolního prostředí. Poukázat na veškeré projekty vnášející do Prahy více zelených ploch, více zelené architektury a více inspirativní invence, která by pomáhala rozvoji přírody a zachování přírodních zdrojů v samotném městě. Stromy a zeleň čistí vzduch, zachycují prach, udržují vlhkost a relativní teplotu, tlumí hluk, jsou místem pro relaxaci a odpočinek. Zeleň, parky či jen stromořadí pak mohou být přirozeným lékem na mnoho městských neduhů.

Možností je opravdu mnoho a začít lze doslova prakticky odkudkoli. Příkladem je iniciativa, která na střechy úředních a kulturních budov v centru metropole přivedla včelaře. S rušným životem centra velkoměsta zdánlivě neslučitelná činnost, ale i příroda v Praze potřebuje své včely. Výnosy medu v centru metropole navíc často převyšují obdobný ukazatel z okrajů Prahy. To svědčí o mnohém.

Zelený pohled na Prahu si klade za cíl poukázat na konkrétní a reálná řešení, která se stanou součástí života Pražanů. Celý projekt bude realizován v úzké spolupráci s hlavním městem Praha a jednotlivými městskými částmi. Přirozenou součástí této expozice budou různé architektonické projekty. Expozice není o fabulaci teorii a dílčích restrikcích, ale o konkrétních a systémových opatřeních, které prokazatelně pomohou vyrovnat se v životním prostředí jiným vyspělým metropolím. Které umožní Pražanům lépe dýchat a lépe se cítit každý den.