Výpravní budova nádraží Ostrava

Výpravní budova vznikla na Polanecké spojce, která je součástí trati z Ostravy–Svinova do Českého Těšína. Tato stanice si prošla těžkým osudem, jelikož se s její výstavbou začalo už za 1. světové války, ale byla v meziválečném období rozebrána. V plánovacích materiálech se objevila hned po skončení 2. světové války, s výstavbou se však začalo až roku 1962. Po zimní kalamitě roku 1963 se zvýšil tlak na výstavbu a byla uspořádána soutěž o výstavbu výpravní budovy. Tu vyhrál architekt Josef Danda z pražského pracoviště Státního ústavu dopravního projektování (SÚDOP). Kolaudace a slavnostní otevření stanice
se konaly během dvou po sobě jdoucích dnů v květnu 1967.