Vily bratrů Háskových v Jablonci nad Nisou

Jablonec nad Nisou, Průběžná čp. 368 

Oldřich Liska, 1926–27 

Jablonec nad Nisou, Průběžná čp. 449 

Heinrich Lauterbach, 1930–31 

 

Vila legionáře Rudolfa Háska bývá považována za Liskovu nejlepší obytnou stavbu z 20. let 20. století. Architekt zde důmyslně využívá kontrastu hrubého, neomítaného zdiva s tvrdými omítkami, čímž oživil jinak poměrně prostou, kubickou stavbu tělesa domu. O tři roky ji doplnil rodinný dům Rudolfova bratra, exportéra Jaroslava. Vilu, kterou lze označit za jeden z nejhodnotnějších funkcionalistických domů na našem území, si nechali postavit čerství novomanželé Háskovi, které zaujal vzorový dům na výstavě rodinného bydlení WUWA ve Vratislavi od Heinricha Lauterbacha. Architektovi se zde podařilo bezezbytku naplnit dobový funkcionalistický ideál harmonického spojení domu a přírody, s níž byli majitelé v kontaktu i uvnitř domu, kde jim dlouhá pásová okna poskytovala působivý výhled na horskou scenérii obklopující město. Oba domy tak tvoří pozoruhodný soubor, dokládající pestrost meziválečné obytné architektury.  

 

5.1. Vila Rudolfa Háska, půdorys přízemí. SOkA Jablonec nad Nisou. 

5.2. Vila Rudolfa Háska, půdorys patra. SOkA Jablonec nad Nisou. 

5.3. Historický snímek vily Rudolfa Háska krátce před dokončením. KŘÍŽEK, Jiří, POTŮČEK, Jakub. Tylovo divadlo v Lomnici nad Popelkou 1930–2010: příběh jedné stavby Oldřicha Lisky. 

5.4. Pohled na terasovitě koncipovanou jihozápadní fasádu vily Rudolfa Háska. 

Vilu Jaroslava Háska má Foibos v dobré kvalitě (Slavné vily atd.), přikládám tedy jen staré snímky z Innen Dekoration.