Vědecká knihovna v Ostravě „černá kostka“

Objekt je navržen jako “černá kostka” uprostřed vodní plochy. Vnější vzhled stavby vychází z řešení v architektonické soutěži z roku 2004. Objekt je navržen ve tvaru převýšené krychle, která je mírně pootočená ve vztahu k ulici 28. října i o půdorysných rozměrech 35,28 x 35,82 m a výšce objektu 41,62 m. Objekt knihovny je rozložen do 2 podzemních a 9 nadzemních podlaží. Knihovna by měla jímat veřejné prostory, informační a referenční prostory, literární kavárnu, noční studovnu a výstavní prostor. Problém nyní setrvá s financováním samotného projektu, je tedy otázkou, kdy Černá kostka ve své finální podobě spatří světlo světa.