UNStudio

UN Studio

UNStudio, založené v roce 1988 Benem van Berkelem a Calorine Bosovou, je holandské architektonické a designové studio zaměřené na architekturu, urbanismus a infrastrukturu. V roce 2009 vznikla pobočka v Asii, s první kanceláří v Šanghaji. S více než 70 projekty v Asii, Evropě a Severní Americe, ateliér nadále expanduje a mezi zakázky z poslední doby patří projekty v Číně, Jižní Koreji, Itálii, Německu a USA. Od samého počátku rozvíjí UNStudio designové znalosti jako výsledek kombinace navrhování a výstavby projektů s aktivním zapojením do architektonické teorie. V roce 2008, na základě trvalého zájmu o geometrii, digitální produkci, materiálové efekty a dosažitelný design, vedly společné znalosti k zavedení znalostní platformy ve studiu. Klíčovými projekty UNStudia jsou Muzeum Mercedes–Benz ve Stuttgartu (Německo), víceúčelový rozsáhlý projekt Raffles City v čínském Chang–čou, divadlo Agora v Lelystadu (Nizozemí) a Erasmův most v Rotterdamu (Nizozemsko).

Územní plán Nádraží Arnhem Central

Arnhem Central je rozsáhlý urbanistický projekt sestávající z různých prvků, jež dohromady vytvářejí dynamický dopravní uzel. Územní plán zahrnuje kancelářské prostory, obchody, obytné jednotky, novou nádražní halu, železniční nástupiště a podchod, tunel pro auta, skladiště bicyklů a rozlehlé garáže. Projekt s tak složitým souborem požadavků vyžaduje metodický přístup, jenž zohlední smíšenou povahu dané zástavby. Dynamická povaha hloubkového plánovacího procesu umožňuje sloučit na jednom místě prvky času, uživatelských trajektorií a náplně do účinného a jednotného systému.
Jednotlivé programy umístěné pod jednou
nepřerušovanou střechou tvoří jeden z hlavních vstupů do Arnhemu a jeho architektura je přírůstkem k ikonografii města. Zástavba vytvoří 80.000 m2 kancelářský ploch, 11.000 m2 obchodů, 150 obytných jednotek, novou nádražní halu, čtvrté vlakové nástupiště, podchod, tunel pro auta, sklad pro 5.000 bicyklů a garáž pro 1.000 aut.
Nová identita oblasti nádraží bere v úvahu regionální význam Arnhemu. Denně tudy projede přes 65.000 lidí, pro mnoho návštěvníků je to začátek města. S ústředními zastávkami regionálních i místních autobusových linek a s parkovacími prostorami vytváří nádraží hlavní vstupní bránu do města. To zdůrazňuje potřebu kvalitního napojení na staré centrum. Stejně tak důležitá je urbanistická kvalita samotného místa pro lidi, kteří tu každý den pracují, čekají, přestupují, setkávají se nebo nakupují.

Přestupní hala

Přestupní hala je centrální částí územního plánu Arnhem Centralu, jež spojuje různé programy a úrovně. Budova ukrývá zázemí a čekárny pro vlaky, trolejbusy a autobusové zastávky, i komerční plochy a konferenční centrum a slouží jako spojovací uzel mezi těmito třemi dopravními módy, centrem města, oblastí Coehoorn, parkovací garáží a náměstím s kancelářemi.

Podzemní parkoviště

Podzemní parkoviště Arnhem Central zabírá plochu 44.000 m2 a nabízí parkovací místa pro 1.000 aut. Parkoviště je začleněné do prostoru pro veřejnou dopravu. Tento prostor je uspořádán jako zastřešené, větrané náměstí, z nějž je přístup k vlakům, taxíkům, autobusům, bicyklům, autům, ke kancelářím i do centra města. Parkoviště je stavba bez sloupů s integrovaným, červeně zbarveným, orientačním systémem a světlem přicházejícím schodišťovými šachtami ve tvaru V. Tvar V má na parkovišti vytvářet integrované spojení řídící cirkulaci, přivádějící světlo do všech tří pater parkoviště a fungovat jako stavební prvek.

Střechy nástupišť

Arnhem Central obsluhuje několik regionálních tras i vysokorychlostní vlaky do Německa. S tím, jak narůstají počty cestujících, obnovuje se i železniční infrastruktura. Na úrovní vlakového nádraží přibude nové, čtvrté nástupiště a všechny střechy stávajících nástupišť budou vyměněny. Nově navržené střechy pro nástupiště přinášejí pocit lehkosti a prostoru. Velká střešní světla spolu s konstrukčními oblouky dodávají nástupištím pozitivní nádech. Zvýšená lávka pro pěší je součástí návrhu, propojuje jednotlivá nástupiště se severním vstupem na nádraží.
Ve střeše je integrovaný systém elektrifikace sjednocující vzhled všech nástupišť.