studioMK27

studioMK27 bylo založeno na počátku 80. let Marciem Koganem, dnes zaměstnává dvacet architektů a má četné spolupracovníky po celém světě. Architekti studia provázejí své projekty od startu až do úplného závěru a signují je jako spoluautoři. Studio získalo řadu mezinárodních ocenění, mezi jinými Wallpaper Design Awards, Record House, Interior Record, D&AD, LEAF Awards, Dedalo Minosse, cenu Barbary Cappochinové na mezinárodním bienále v Padově, Spark Awards a cenu na Festivalu světové architektury. V roce 2011 zařadily Wallpaper a Época Marcia Kogana mezi stovku nejvlivnějších lidí, v témže roce obdržel Kogan titul čestného člena AIA (American Institute of Architects) a v roce 2012 reprezentoval Brazílii na architektonickém bienále v Benátkách.
V Brazílii je držitelem 13 ocenění brazilského Instituto de Arquitetos IAB. Projekty studia jsou ceněny pro svou formální jednoduchost a za zvláštní pozornost, kterou věnují každému detailu a konečné úpravě. Marcio Kogan a architekti týmu, kteří jsou velkými obdivovateli brazilské modernistické generace, usilují o splnění obtížného úkolu: navázat na tuto linii tvorby.