Studio SAALS

Maris Krumins

Studio SAALS je malá soukromá lotyšská architektonická kancelář. U každého projektu si nejprve získává informace o umístění, prostředí, historii a lidech, které pak sestaví do určitých relací a proporcí a zamyslí se nad duchem stavby.
Světové kulturní dědictví je spojováno s jistou tíživou velikostí, objemnými knihami a hlubokými znalostmi. Zúžíme-li je na osobní zkušenost architekta, můžeme se zmínit o několika příkladech, jaký může mít toto dědictví dopad na architekturu typickou pro studio SAALS.
Architektku Rasu Kaln. inovou ze studia SAALS ovlivnily v první řadě tři fenomenální díla – – egyptské pyramidy, Gaudího tvorba a rukopis vastu šástra.

Rasa Kalnina

Neobvyklý vývoj forem ji dovedl ke studiu architektury. Gaudí byl živým důkazem, že to i tak jde – prostě jinak! Citlivě, nezvykle, v souladu s přírodou a za překonávání společenských limitů – to je Gaudího architektura, velmi specifická, a přesto součást světového kulturního dědictví.
Egyptské pyramidy odhalují možná cosi nemožného, jsou architektonickým fenoménem a jednou z velkých záhad světa. Vědci dodnes nedokážou uspokojivě vysvětlit, jak byly postaveny. A lidé stále nechápou, jaký byl jejich cíl a k čemu byly využívány. Pyramidy nám kladou víc otázek, než poskytují odpovědí, a cítíme tu sílu – možné je všechno!
Védskému poznání se podle rukopisu vastu šástra podařilo dotknout se jemné struktury formy. Pokud člověk při navrhování formy porozumí nejdůležitějším prvkům, jež ji utvářejí, a jsou mu jasné toky energií, snáze mezi ním a formou dojde k interakci. Je třeba tříbit nejen
formu a funkci, ale snažit se i o harmonii s přírodními silami a utváření ducha stavby.
Smysly, pocity, začlenění do prostředí, jednolitost – pro studio SAALS je duch stavby jedním z nejdůležitějších aspektů. Dalším stejně významným je design, skulpturalismus. Díla Miese van der Rohe s jejich jednoduchým, elegantním jazykem tvarů, detailů a proporcí měla velký vliv na Marise Kru- min. še (SAALS) a na jeho schopnost proniknout do podstaty architektury.
Architektura je v nejlepším případě utvářena z jednoho materiálu jako socha ve velkém měřítku.
Všechny stupně mají stejnou důležitost – jak se projekt vyvíjí, jak se staví objekt, jak funguje a jak stárne. A v dnešní době – dokonce jak se jeví v Google Earth.
Všechny projekty v SAALS jsou realizovány v synergii s duchem a krásou, v čisté architektonické a organizované podobě.

BAKA (MAJÁK)

Jednopatrová stavba ze silikátových cihel – – bývalá odvodňovací čerpací stanice – byla zrekonstruována jako centrum vodní turistiky s výstavní halou, kuchyní a místem pro odpočinek, skříňkami pro sportovce, prostorami pro personál, konferenční místností, hotelovými pokoji a terasami s vyhlídkou ze střechy.
V samostatné budově jsou sklady sportovního materiálu.
Parcela je umístěna mezi jezerem Luba-na a rybníky Kvapanu na půvabném, bujně porostlém místě, charakterizovaném rozlehlostí a jasnou lineární strukturou. Stejná je i základní koncepce architektonického řešení.
Nová budova je umístěna v linii s rekonstruovanou stavbou a postranní fasády hledí do ulice. Každý kolemjdoucí si tudíž objektu snadno všimne.
Rozdělení do zón je následující: – přední sportovní plocha – komplex budovy s terasami a parkovišti – nádvoří s dětským hřištěm, umístěné pod stávající kovovou konstrukcí i pod širým nebem Na pozemku jsou pěší cesty s lávkami zabíhajícími hluboko do jezera Luba- na a do rybníků. Lávka vybíhající do jezera slouží i jako přístaviště pro lodě; na jejím konci se plánuje stavba sauny na pontonech.

Centrum Rezekne (Tužka)

Podle legendy dosud žije uvnitř zámecké vyvýšeniny Re- zekne královská dcera Roze a čeká, až ji někdo vyvede zpátky na svět… Mezitím přišel kouzelník a nadzdvihl zemi.
Na uvolněném místě mohlo každé děcko z Re- zekne vyrůstat do krásy, moudrosti a výjimečnosti. A kouzelník zarazil do země tužky. Dospívající chlapci a dívky vyšplhali na kopec, aby se ukázali a předvedli svá velká díla. Páni z Rigy, obdivujte je!
Myšlenka stavby vznikla jako návrh do architektonické soutěže o uspořádání místa vedle vyvýšeniny se zříceninou hrádku Re- zekne a v souladu s cílem města vytvořit inovativní, kreativní prostředí pro děti a mládež, jež by stimulovalo mladé lidi po studiích k návratu do Re- zekne, aby tam žili a pracovali, vnesli do něj nové, jedinečné motivy a vtiskli městu pečeť nové doby.
Prostor se vine kolem lokální dominanty – hradní vyvýšeniny, je včleněn do okolního terénu a nabízí výhled na kopec s hrádkem a kostel. „Tužky“ zaklesnuté do zeleně slouží jako popředí k existujícím budovám ze sovětské éry.

„… vzrušující krajina na okraji městského centra s pohledem na hradní vyvýšeninu se středověkou a státem udržovanou ruinou – největší turistickou atrakcí města. Samotné místo nabádalo k tomu, aby byla stavba zapuštěná do země a pátá fasáda – geometricky do trojúhelníku navržená zelená střecha – se stala jejím hlavním znakem. Budova má strukturu z odkrytého monolitického betonu přilepeného na exteriér. Většina místností má pravoúhlý půdorys – dramatické stropy obnaženého betonu a proměnlivá geometrie oken přispívají k úžasné rozmanitosti a jedinečnosti prostoru. Tvar střechy dodává dětem nejen pocit bezpečí a ochrany, ale usnadňuje i bohatý a různorodý průtok přirozeného světla nejrůznějšími otvory do místností, hal a chodeb, zatímco sama tajuplně září do tmy. Vnitřní intimní přízemní dvůr vnáší světlo do místností, které jsou umístěny dál od povrchu. Krajinné úpravy v okolí budovy s betonovým i zeleným povrchem vycházejí ze stejných geometrických zásad jako u střechy a působí v každém detailu překvapivě vkusně a skulpturálně. Nová stavba se stala integrální součástí existující dramatické krajiny, vstoupila dokonce do místních legend a pohádek a příznivě ovlivňuje lidovou představivost.
Je příkladem soudobého designu, který vychází z okolního fyzického a emocionálního prostředí, místního genia loci a tradičních archetypů, a vytváří dětem hřejivé a přátelské ovzduší.
Přestože rozloha celého areálu je 6.000 m2, stavba působí přívětivě lidsky a útulně a je dobře slučitelná s menšími historickými budovami ve středu města.“

Sportovní hala Malta

Projekt multifunkční sportovní haly v lotyšském městě Malta spojuje dvě školy. Stávající i navrhovaná stavba jsou v jedné ose, takže všechny areály jsou pohodlně dostupné bez nutnosti opouštět školní budovu. Navrhovaná hala bude v budoucnu sloužit městu jako sportovní centrum. Stinná mezera odděluje první patro od výraznější vysoké budovy a srovnává tak měřítko do detailnějších a příhodnějších dimenzí. Barevné kovové stěny haly jsou obložené dřevěnými trámy a přirozeně tak navazují na nedaleký lesní horizont. Trámové obložení a individuální barvy každé fasády ze strany města i stadionu jsou evokací dynamiky a sportovního pohybu.

Sportovní hala Malta
BAKA, maják