Studio MPU

Metrópolis Projetos Urbanos

Je ctí obdržet pozvání od kurátorky Věry Hamplové k účasti na pražském Architecture Week Praha 2013. Mé odborné aktivity se odvíjely v Rio de Janeiru, kde jsem působil ve dvou po sobě následujících studiích. Prvním bylo MPU ve spolupráci s Hamiltonem Casém, a nyní působím jako vedoucí studia Atelier Metropolitano. Jorge Mario Jáuregui získal na poli architektury a urbanismu řadu ocenění a národních i mezinárodních poct, účastnil se mezinárodních akcí týkajících se diskuzí
o životních podmínkách v současných metropolích a pravidelně vystupoval v médiích.
Od Harvardské univerzity obdržel Zelenou cenu Veroniky Rudgeové za městský design a byl hostem konference na 12. výstavě documenta v německém Kasselu. Atelier Metropolitano se těší trvalé spolupráci s brazilskými a zahraničními architekty a školiteli a vytváří prostředí, v němž se formují a vedou aktuální
diskuze o celosvětovém směřování architektury a urbanismu se zvláštním zaměřením
na Latinskou Ameriku.

Komplex Alemao

Cílem tohoto projektu je uvést do pořádku jednu z nejproblematičtějších oblastí Rio de Janeira, symbolicky nazývanou komplex Alemao, a lépe ji propojit s městem; přeskupit existující centra do nových; začlenit do něj kvalitní urbánní vybavení; postarat se o osvětu a vzdělávání v oblasti urbanismu a architektury, jež by vedly ke společenské a prostorové rekonfiguraci; vytvořit viditelné známky přítomnosti úředních orgánů ve veřejném prostoru a službách; zavést do ekologické a architektonické struktury slumů hodnotné urbánní vybavení, jež by spustilo transformační proces a dalo celému komplexu nový smysl; omezit automobilový provoz uvnitř komplexu ve prospěch větší přístupnosti pro pěší.

Komplex Manguinhos

Projekt nabízí sociálně prostorovou integraci teritoria rozděleného zdmi železniční tratě, která prochází středem chudinských slumů. Skloubení fyzických (týkajících se města, infrastruktury a životního prostředí), sociálních (ekonomických, kulturních a vzdělávacích) a ekologických aspektů (mentální, sociální a existenční ekologie) s otázkou bezpečnosti občanů a specifičností stávajících subjektů představuje souhrnný okruh, v jehož rámci se pohybují navrhovaná řešení. Ta zahrnují založení občanského centra, nového sektoru bydlení, přeformulování systému přístupu k lékům, vytvoření nových kontaktů a infrastruktury a nového vzhledu Manguinhos, začlenění knihovny, odborné školy, centra zaměstnanosti, právní asistence a podpory mládeže do nové
struktury, založení náměstí a míst zábavy v měřítku celého komplexu.

Architekturbanista

Architekturbanista je člověk, který musí řešit praktické a konkrétní otázky za daných okolností a na daném místě. Musí mít zároveň teoretické znalosti a pořád se učit z minulosti, rozšiřovat hranice svých znalostí problémů a současných řešení. Jeho profese má mnoho podob, a přestože není „specialistou“, zahrnuje jeho činnost koordinaci řady disciplín: sociologie, antropologie, psychoanalýzy, inženýrství, sociální práce, urbánního prostředí, veřejného prostoru, krajiny atd.

Komplex Alemao, letecký pohled
Komplex Manguinhos