Statutární město Brno na výstavě Organic City 2016

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 1, Brno
Česká republika

tel.: +420 542 172 201
e-mail: kp@brno.cz
www.brno.cz


Ing. Petr Vokřál, primátor

Vítejte v expozici města Brna, druhého největšího města České republiky, historické i současné metropole Moravy, města v srdci Evropy.

Dějiny sídla na soutoku řeky Svratky a Svitavy jsou bohaté a trvají stovky let. Dovolte mi proto jen několik stručných zastavení, která načrtnou obraz Brna jako města, které si zaslouží vaši pozornost.

Ve druhé půli 14. století právě zde sídlil markrabě, vládce Moravy, sem se dvakrát ročně sjížděla moravská šlechta rozhodovat o osudu země. Už ve středověku bylo Brno významným hospodářským a politickým centrem, a toto postavení neztratilo dodnes.

V 17. století se ani Moravě nevyhnul vleklý celoevropský konflikt – třicetiletá válka. Švédská vojska pod vedením generála Torstensona měla v úmyslu dobýt Vídeň, a proto oblehla strategický opěrný bod císařských vojsk – Brno. Švédský stroj na vítězství se ale před brněnskými branami zadrhl. Město se přes jasnou převahu obléhatelů ubránilo, pevnost Špilberk dobyta nebyla. Jméno města se tehdy stalo známým po celé Evropě a bylo vyslovováno s úctou.

V následujících dekádách čekal moravské centrum intenzivní hospodářský rozvoj a v 19. století bylo díky rozmachu textilního průmyslu zváno rakouským Manchesterem. Brno se pozvolna měnilo v moderní velkoměsto. Na začátku 20. století probíhala rozsáhlá asanace historického jádra a stavební boom pak nastal mezi světovými válkami. Oněch 20 let je sice menším časovým úsekem, avšak svým významem a kvantitou a především kvalitou nově vzniklých staveb nebylo z hlediska architektury a urbanismu doposud překonáno.
Připravili jsme pro vás stručný přehled brněnských staveb, které se zapsaly do dějin evropské moderní architektury, včetně skvostu architektury světové – funkcionalistické vily Tugendhat.

Přál bych si, aby vás výstava zaujala a inspirovala k návštěvě Brna, protože bezprostřední dotek krásy zažijete jen na vlastní kůži. Fotografie, byť sebelepší, nepřenesou intenzitu stavební hmoty, ladnost zdobných prvků a působivost uměleckých děl, harmonii tvarů a barev nábytku a vybavení či atmosféru vzdušného interiéru, který plynule přechází v exteriér.
V současné době lze v Brně navštívit čtveřici rodinných vil, které patří k tomu nejlepšímu, co v oblasti architektury na našem území vzniklo – Löw-Beerova a Jurkovičova vila, dům rodiny Stiassni a vila Tugendhat. Pokochejte se jimi na naší výstavě a pak si nezapomeňte rezervovat prohlídku, nezklamou vás.

Těším se na vaši návštěvu.