Společnost Xella vyhlásila již 27. ročník Mezinárodní studentské soutěže pro akademický rok 2021/2022

Soutěž je určena studentům a studentkám (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách a tématem letošního zadání je „INTERVENCE – JAK DÁLE KOPČANY? ÚNIK ZE SOUČASNOSTI DO HISTORIE A NAOPAK V ČESKO-SLOVENSKÉ PŘÍHRANIČNÍ OBLASTI V KOPČANECH“.

PaedDr. Hana Šimánová, která vede sekretariát soutěže pro Českou republiku, k novému ročníku uvedla: „Termín pro předání soutěžních návrhů je 21. února 2022, ještě předtím se však každý zájemce o účast v soutěži musí na webu ytong.cz registrovat. Uzávěrka registrací je předposlední den před předáním, tj. neděle 20. února 2022. Soutěžní podklady budou zdarma k dispozici vysokým školám na webových stránkách www.ytong.cz a www.ytong.sk nebo na webových stránkách jednotlivých fakult. Mapové podklady a přílohy budou poskytnuty účastníkům soutěže, kteří vyplní registrační formulář na webu.“    

Cílem nového ročníku, organizovaného pod mottem „Nohama v historii – hlavou v současnosti / budoucnosti.“, je podpora tvůrčí invence vysokoškolských studentů prostřednictvím soutěžní konfrontace architektonických idejí a myšlenek. Téma zadání je také příležitostí k zamyšlení se nad potřebami regionálního turismu a územím, které dýchá historií Velké Moravy a dob Marie Terezie v přeshraniční lokalitě Archeopark Mikulčice-Kopčany a jeho okolí. Výzvou je i skutečnost, že se jedná o silně symbolické místo, kde hranice mezi Českou republikou a Slovenskem nerozděluje, ale spojuje.

Zadání je pokračováním několikaletého úsilí o podporu regionálního a přeshraničního turismu v kontextu strategického rozvoje území obce Kopčany, je prezentací historie formou novodobých prostředků a má za úkol podpořit propojení krajinného potenciálu v blízkosti předrománského kostela sv. Margity Antiochijské, nejstaršího kostela na Slovensku. Tento kostel je součástí velkomoravského sídla Mikulčice-Valy a barokních památek Žrebčín a Kačenáreň.

Posláním zadání je nalezení optimální dosažitelné a udržitelné koncepce postupné přeměny a zdokonalení historicky významného území v obci Kopčany, které má přeshraniční přesah do

České republiky přes řeku Moravu, která neodděluje, ale spojuje. Řešené území si zachová tak osobitý přírodní a historický charakter a zároveň bude svým kvalitním vybavením v nových objektech sloužit k rekreaci nadregionálního významu, pro odpočinek v přírodě, sportovní aktivity, poznávání historie, stane se lákadlem pro slovenské i zahraniční návštěvníky. Soutěžní projekty poukáží svými náměty na potřebu zachování a humanizaci historické kulturní krajiny a na nevhodnost snažení developerů vybudovat mezi Holíčí a Kopčany na ploše více než 100 hektarů multimodální logistické centrum s terminálem překladiště kontejnerů.

Odborným garantem 27. ročníku soutěže je doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. z Fakulty architektury STU v Bratislavě a návrhy studentů bude hodnotit porota, kterou tvoří Juraj Benetin (SR), Jakub Cigler (ČR), Juraj Hantabal (SR), Miroslav Stach (ČR), Jana Stachová (ČR), Michal Kryštof (ČR), Peter Moravčík (SR), Imrich Pleidel (SR), Peter Richtárik (SR), Jaromír Veselák (ČR) a Ľubomír Závodný (SR). Předsedu poroty si porotci zvolí na začátku vyhodnocování soutěžních návrhů.

Informaci o výsledcích hodnocení poroty se studenti dozvědí po skončení zasedání poroty a oznámení oficiálních výsledků. Hlavní výhrou může student získat odměnu ve výši 4000 €, za druhé místo 2000 € a autor práce na třetím místo obdrží výhru 1000 €.

Markéta Jiroušková, redaktorka