Slavné vily metropolí střední Evropy v Praze 2014

Vilová architektura a architektura individuálního rodinného bydlení je významnou součástí architektonické tvorby minulosti i aktuálním předmětem zájmu architektů, urbanistů i stavebníků současné doby.

Zpracování historie vilové architektury, kterou uskutečnily týmy historiků architektury zemí Visegrádské 4 – Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Slovinska, bylo důležitou etapou na cestě poznání této části architektonického bohatství a kulturního dědictví i odkazu pro současnou tvorbu.

První zastávkou na této cestě byla výstavní expozice Slavné pražské vily v Trmalově vile. V roce 2004 vyšla první publikace Slavné pražské vily, pak Slavné brněnské vily a postupně slavné vily všech krajů Čech, Moravy a Slezska. Následovaly Slavné vily Slovenska, Slovinska, Maďarska a Slavné vily Polska, doprovázené výstavami v zemích V4 a Slovinska. Tato etapa byla završena soubornými výstavami zemí V4 a Slovinska v roce 2013 v Bruselu. Součástí tohoto edičního a výstavního cyklu bylo zpracování slavných vil metropolí zemí Visegrádské 4 a Slovinska – Prahy, Bratislavy, Budapešti, Varšavy a Lublaně. Vznikl jedinečný materiál, reprezentující nejvýraznější tendence v historii vilové architektury každé jednotlivé země, který nebyl dosud nikde společně prezentován. To byl podnět k přípravě výstavní expozice Slavné vily metropolí střední Evropy a myšlenky její prezentace v Praze.

Středoevropskou architekturu však nereprezentují jen uvedené země. Neobyčejnou vilovou architekturou oplývají i další metropole zemí střední Evropy, zejména Vídeň a Berlín, ale také Mnichov či Drážďany, výstava uvede expozice i z těchto měst.

Nyní máte možnost si prohlédnout ukázku z této výstavy. Celou expozici naleznete v Křížové chodbě a Rytířském sále pražské Staroměstské radnice od 18. října do 12. listopadu 2014.

Z pražských vil výstava představí Müllerovu vilu od Adolfa Loose, vlastní vilu zakladatele moderní české architektury Jana Kotěry, kubistickou vilu Bedřicha Kovařovice od Josefa Chochola a další. Varšava se například pochlubí po válce obnovenou rezidencí Gnińských – Ostrogských z roku 1681, vlastní vilou Bohdana Pniewského z 30. let minulého století, nebo současnou vilou varšavského architekta Czeslawa Bielecka, který působil i ve Francii a Německu. Vídeň ukáže vlastní vilu Otto Wagnera, Kotěrovu vilu Lemberger nebo vilu Knips od Josefa Hoffmanna. Lublaň uvede Vilu Prelovšek od stavebního inženýra Matka Prelovšeka, kterou zrekonstruoval jeho přítel Jože Plečnik, funkcionalistickou vilu Plečnikova studenta France Tomažice a současnou vilu, která je rezidencí nizozemského velvyslance. Berlín představí, kromě jiných, vilu Curt Bejach od Ericha Mendelsohna či vilu Lemke od Ludwiga Miese van der Rohe. Bratislava bude reprezentována vlastní vilou Dušana Jurkoviče nebo vilou Arpáda Lengyela od Friedricha Weinwurma a Ignáce Vésceie. Bohatá vilová architektura Budapešti bude zastoupena vilou Dálnokiho Kovátse od Farkase Molnára, Hoffmannovou vilou od Jozséfa Fischera a dalšími. Na výstavě očekáváme také expozici Mnichova.

Významným v řadě doprovodných programů bude mezinárodní seminář s tématem: „Vila ve středoevropském prostoru“ (zaměřený na historii i budoucnost individuálního rodinného bydlení v metropolích střední Evropy), který se koná v Národním technickém muzeu v Praze 17. října 2014.

Úvodní vystoupení prof. ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc. má název Středoevropské vily v srdci Evropy. Na semináři vystoupí v panelu vstupních diskusních vystoupení vedoucí autorskobadatelských týmů prof. Antal Puhl, DLA. HABIL. (Budapešt), dr. ing. arch. Ryszard Nakonieczny (Varšava), prof. ing. arch. Matúš Dula, CSc. (Bratislava), dr. Damjan Prelovšek (Lublaň), dr. Miloš Kruml (Vídeň) a další.

Dr. Oldřich Janota, ředitel Kotěrova centra architektury

 

Zdroj: redakce AW