Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru

Nový Bor, Palackého náměstí čp. 170 a 171 

ov architekti opočenský – valouch, 2017–19 

 

Domy čp. 170 a 171, byly postaveny borským tesařským mistrem Filipem Pechem mezi lety 1790–93. Po dobu své existence prošly řadou stavebních úprav, nicméně měly štěstí, že se je pro své potřeby rozhodla adaptovat známá sklářská společnost Lasvit. Na nové sídlo byla vypsána soutěž, v níž uspěla projekční kancelář o v – a. Architekti se vydali cestou citlivé rekonstrukce historických domů, které doplnily dvojicí kontextuálních novostaveb. Ty se však neobrací k přežitému, sterilnímu historizujícímu výrazu, ale zachovávají hmotu, parcelaci a výškovou hladinu okolní zástavby. Skleněný dům s transparentním pláštěm se odvolává na lokální sklářské tradice a šablonami z kaleného skla, speciálně vyrobenými Lasvitem pro tuto stavbu, na lidovou architekturu, což podtrhuje i jejich „břidlicová“ textura. Pendantem skleněného domu je pak provozní budova, obložená antracitovými vláknocementovými šablonami, tedy opět materiálem příznačným pro širší oblast severních Čech. 

  1. 1. Pohled na areál před rekonstrukcí. Archiv ov architekti.
  2. 2. Půdorys. Archiv ov architekti.
  3. 3. Model komplexu. Archiv ov architekti.
  4. 4. Zrekonstruovaný historický objekt čp. 170 a navazující tzv. Skleněný dům. Foto Tomáš Souček.
  5. 5. Zrekonstruovaný památkově chráněný dům čp. 171. 
  6. 6. Pohled do dvora s provozní budovou. 
  7. 7. Schodiště do patra ze vstupního vestibulu. Foto Tomáš Souček.
  8. 8. Nové schodiště do podkroví. Foto Tomáš Souček.
  9. 9. Interiér tzv. Skleněného domu. Foto Tomáš Souček.