Sídliště Labská kotlina I, Hradec Králové

Labská kotlina, Hradec Králové 

Josef Havlíček, František Bartoš 

1946 – 1955 

Již v roce 1925 bylo zastavění Labské kotliny předmětem urbanistické soutěže. Regulační plán Josefa Gočára z roku 1928 do této části města navrhoval sídlištní zástavbu ve formě polootevřených bloků zasazených do zeleně. Sídliště, tvořené řádkovými bytovými trojdomy, však vznikalo až v poválečném období, v rámci dvouletky 1946 – 1947 a dále až do roku 1955. Domy stavěné v 50. letech již postrádaly charakteristická široká okna a páskový obklad červenými kachlíky. Přes nedokončenost původního urbanistického záměru je sídliště kvalitní variantou hromadného bydlení.