Sídliště Jižní Svahy, Zlín

Jiří Gřegorčík a Šebestián Zelina, spolupráce Antonín Adamík, František Dohnal, Miroslav Cekota a Vladimír Vyhňák 

I.etapa 1968–1980 

Panelové sídliště Jižní Svahy představuje největší stavební aktivitu ve Zlíně (Gottwaldově) po 2. světové válce a poskytuje dnes bydlení pro téměř 30 000 lidí. Pro výstavbu I. etapy architekti použili novou konstrukční soustavu NKS-G, kterou vyvinul místní Výzkumný ústav pozemních staveb a na fasády domů navrhli speciální panely s obkladem z cihelných pásků. Přímo nad staveništěm pro ně byla postavena panelárna. Obytný soubor je působivou kombinací několika typů panelových domů různých výšek: bodových, lodžiových, chodbových s malometrážními byty, třípodlažních řadových domů, domů terasových a významnou součástí celé kompozice se stal segmentový dům. V době svého vzniku vyzněla I. etapa Jižních Svahů jako ojedinělý počin a vedle souladu hmot sídliště s terénem mu dává zvláštní ráz i snaha o kontinuitu s tradicí meziválečné architektury. Podobu II. etapy v letech 1980–2000 silně ovlivnilo vydání nových směrnic pro výstavbu sídlišť v ČSSR.