SEBRE na výstavě Prague: Next

Investujeme v projektech, v nichž nacházíme hodnoty, které má smysl předávat po generace. Řemeslo, tradice, krása, kvalita, unikátnost a vývoj. Rozvíjíme, stavíme, vyrábíme, čepujeme, promítáme, vaříme, s pokorou ctíme tradici, přírodu i řemeslo ve všech oblastech našeho zájmu a zároveň hledáme nové cesty i nové přístupy.

 

Krátká charakteristika: Rekonstrukce „Šporkovského paláce“ je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní palác byl dokončen r. 1790 podle návrhu Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho. Palác počátkem 20. století zakoupila Anglo-Rakouská banka a pro své potřeby nechala na místě původních hospodářských budov postupně vystavět dvě nová administrativní křídla pod vedením arch. Karla Jarraye (dokončeny r. 1923). Poté byl pověřen arch. J. Gočár, aby navrhl zcela novou budovu banky na místě samotného šlechtického paláce. Tato část byla dokončena v r. 1925. Vznikla výjimečná podoba modernistického domu s hlavní fasádou barokní a v této podobě se dochovala dodnes. Soubor domu získal památkovou ochranu v květnu 1958. V roce 2012 zakoupil dum soukromý investor a pověřil arch. Stanislava Fialu celkovou rekonstrukcí, revitalizací zpustlého souboru a jeho zapojení do organismu města, oživení parteru a jeho propojení s veřejným prostorem.

Video z výstavy naleznete zde: https://bit.ly/2OmlVk6

Na výstavě Prague: Next prezentovala společnost SEBRE, a.s. své projekty Šporkův palác a DRN.

Markéta Jiroušková, redaktorka AW