Projekt obnovy čtyř hlavních řek

Záměry Projektu obnovy čtyř hlavních řek v Jižní Koreji jsou obnova řek Han, Nakdong, Geum a Yeongsan, zabezpečení jejich vody, kontrola povodní a životnosti ekosystému. Projekt také zamezí přírodním neštěstím, jako jsou povodně a sucha, ochrání životní prostředí a povzbudí historický a kulturní turismus. Dále projekt přinese vznik mnoha pracovních pozic, prosazování ekonomického růstu a rozšíří horizont korejské iniciativy zeleného růstu.
Projekt obnovy čtyř hlavních řek v Koreji je komplexní vládní projekt, který reprezentuje závazek v plánování několika korejských vládních ministerstev o vzájemné spolupráci na ozdravení řek Han, Nakdong, Geum a Yeongsan.
Po dokončení bude projekt obstarávat komunitám v okolí řek a jejich čtrnácti přítoků bezpečnost, povodňovou kontrolu a životnost ekosystému. Projekt bude realizován ve třech fázích. První fáze, která naplňuje záměr vlády, je obnova čtyř hlavních řek. Druhá fáze, která je klíčová k vytvoření bezpečných a zdravých říčních systémů, obnoví 14 přítoků, které se vlévají do čtyř řek. Třetí fáze projektu revitalizuje mnoho malých lokálních toků, které slouží jako zdroje pro větší korejský říční systém. Projekt obnovy čtyř hlavních řek obnoví a revitalizuje 929 km celkového říčního systému korejského státu. Následující projekty spravované na regionální úrovni obnoví více než 10.000 km lokálních toků a více než 39 pobřežních mokřadů.

Pět klíčových cílů projektu

1. Zajištění bohatě zásobených vodních zdrojů proti možnému nedostatku vody/To secure
abundant water resources against potential water scarcity;
2. Zavedení uceleného systému kontroly
povodní/To implement a comprehensive flood control system;
3. Zlepšení kvality vody a obnovení ekosystémů, které na řece závisí a které zásobují říční
systém/To improve water quality and restore the ecosystems those rely on and feed the river system;
4. Stavba víceúčelových otevřených prostorů pro lidi z mnoha komunit podél hlavních řek
a přítoků projektu/To create multi–use open spaces for people living in the many communities along the major rivers and tributaries of the project;
5. Vytvoření podmínek pro další revitalizaci tohoto říčního systému v rámci regionálního
úřadu/To create conditions for further revitalization of these river systems under regional authorities.

Ochrana života a propagace veřejného prospěchu

Projekt obnovy čtyř hlavních řek se bude zabývat problémy spojenými s vodou, jako jsou opakující se povodně a sucha způsobená změnami klimatu, a vylepšením celkového stavu řek a jejich okolí ve státě.

Zajištění vodních zdrojů

Zajištění 1,3 miliard m3 vody posílí schopnost Korey odpovědět na budoucí nedostatky vody a sucha způsobená klimatickými změnami.

Prevence povodňových neštěstí

Povodňová neštěstí, přesahující historický cyklus dvousetleté povodně, se v Koreji kvůli klimatickým změnám objevují častěji. Jako součást projektu jsou zaváděna preventivní opatření zahrnující kontrolu dvousetleté pravidelně se opakující povodně. Korejská vláda vytváří záplavová území, která zadrží vodu až do úrovně dvousetleté povodně. Ministerstvo pro záležitosti pozemků, dopravy a námořnictva začalo s bagrováním sedimentů, zpevňováním hrází a výstavbou malých hrází, čímž zabezpečilo kapacitu 920 milionů m3 povodňové vody.

Obnova ekosystému řeky

Kvalita vody v hlavních tocích se do roku 2012 prostřednictvím rozšíření zařízení pro úpravu odpadních vod a vytvoření nových redukčních zařízení zelené řasy zvýší na stupeň dva s Biochemickou spotřebou kyslíku (BSK) menší
než 3 miliontiny. Ministerstvo také pracuje na rehabilitaci ekosystémů břehů tím, že obnovuje přirozenou ekologii řek regionu, vytváří a obnovuje mokřady a přemisťuje zemědělskou produkci.

Vznik kulturního zázemí na březích

Zanedbané pozemky podél řek budou přeměněny na krásná oživená nábřeží, která poskytnou rozšířený přístup do vody a umožní lidem, aby se zapojili do různorodých kulturních a odpočinkových aktivit, které obohatí jejich každodenní životy.

Povzbuzení místního růstu

Projekt obnovy čtyř hlavních řek slučuje ekologický aspekt s kvalitou, kulturou, turismem a historií k propagaci místní ekonomiky se
zaměřením na obohacení regionu úzce spjatého s břehy řek. Projekt bude také sloužit jako odrazový můstek k povzbuzení korejské ekonomiky zeleného růstu.

Očekávané výhody

Očekávaná příležitost pro Koreu stát se mezinárodní jedničkou v řízení vodních zdrojů Základní řešení povodní a nedostatku vody Příspěvky na obnovu ekosystému Zvýšení kvality kulturních a volnočasových aktivit Propagace projektů zeleného růstu Oživení místní ekonomiky prostřednictvím nové zelené dohody Status globální jedničky ve vodním hospodářství.

 

Příspěvek v 2012