Penzion Arosa

Penzion Arosa

1930-31, Karel Hannauer ml.

U Kavalírky, Pod Kavalírkou čp. 500/XVII

Průčelí funkcionalistického domu směřující do ulice Pod Kavalírkou člení soustava balkonů, v centrální části sdružených do dvojic, propojených vertikálně ocelovými táhly. Okna jsou pásová. Vedlejší fasáda v ulici U Kavalírky má jen dvojice sdružených balkonů a vertikální prosklený sloupec.