100 let Pardubického kraje

Pardubický kraj je z hlediska moderní architektury velmi zajímavým územím. Pro experimenty i solidní produkci tu byly velmi příznivé podmínky: bylo tu dost kapitálu, rozvinutý průmysl. Našlo se nemálo osvícených investorů, kteří povolali špičkové architekty nejen z této oblasti, ale i ze vzdálenějších center – Prahy a Brna.

Přední čeští architekti realizovali v kraji mnoho významných staveb – například Josef Gočár Anglobanku a přístavbu automatických mlýnů v Pardubicích, Pavel Janák pardubické krematorium, Kamil Roškot divadlo v Ústí nad Orlicí, Ladislav Machoň pardubický Palác Passage, Ředitelství pošt
a telegrafů, Státní reálku a další, Bohuslav Fuchs Löwitovu vilu v Heřmanově Městci, Jindřich Freiwald činžovní domy v Pardubicích a Městské divadlo Karla Pippicha v Chrudimi, Ladislav Žák úpravu pietního areálu v Ležákách, Josef Pleskot bytové pavlačové domy a rekonstrukci zámeckého pivovaru v Litomyšli.
Z dalších význačných osobností působících v regionu realizovali kupříkladu Karel Řepa téměř desítku nájemních nebo činžovních domů z třicátých let či vrcholné poválečné dílo – komplex budov pardubického železničního nádraží společně s Josefem Dandou a Karlem Kalvodou, dále Oldřich Liska obecní nájemní a činžovní domy v Pardubicích, Čeněk Mužík Obchodní akademii nebo rodinný dům MUDr. Láska v Chocni a jiní.

 

 

Redakce AW 2018, zdroj: FOIBOS BOOKS