Památník Tomáše Bati Zlín

náměstí T. G. Masaryka 2570, Zlín 

František Lýdie Gahura  

1933 

Výrazný solitér koncipoval architekt jako nejvyšší poctu zakladateli Zlína, který zahynul 12. července 1932 při leteckém neštěstí. Tento skleněný krystal završil Gahurou koncipovanou severojižní urbanistickou osu města. Při jeho projektu uplatnil tradiční firemní konstrukční modul a tři základní materiály zlínské architektury –  beton, ocel a sklo – které také charakterizovaly  vlastnosti Tomáše Bati. Vytvořil trojrozměrnou skulpturu s citem pro měřítko i souznění s okolím a dosáhl dokonalé čistoty architektury, souladu konstrukce a formy, přesvědčivosti i výtvarné a emotivní působivost exteriéru i interiéru. Památník, slavnostně otevřený v den ročního výročí od Baťovy smrti, se stal vrcholným dílem zlínského konstruktivismu i Gahurovy architektonické tvorby. Patří k nejvýznamnějším památkám moderní československé architektury.