Palác Zdar

Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem, centrum 

Ivan Reimann, Jan Jehlík 

2004 – 2009  

Historie současného polyfunkčního domu nazvaného Palác Zdar, odráží v jistém smyslu historii daného místa. Stavba, která dnes ovládla svou hmotou náměstí stojí na místě bývalého klasicistní budovy soudu a restaurace, která stála hned vedle, a po které nese palác jméno. Obě stavby byly strženy během rozsáhlých demoličních zásahů do ústeckého centra v 70. letech 20. století. Idea současné stavby vychází z určité inspirace historií německé expresionistické a české meziválečné architektury. Půdorys je mírně obdélníkový a nepravidelný. Architekti zvolili železobetonovou konstrukci, kterou obalili elegantním pláštěm z kovu a mléčného skla implikující eleganci prvorepublikové tvorby.  Zaoblené rohy stavby odkazují k expresionistickému tvarosloví německé meziválečné architektury. Hmota stavby odpovídá původnímu rozložení a stala se tak organickou součástí současného mírového náměstí. Jde o velmi kvalitní a elegantní stavbu, jejíž městotvorný charakter, vrátil náměstí původní urbanistickou tvář.