Okresní dům, Hradec Králové

Palackého 409/6, Hradec Králové

Jan Kotěra

1903 – 1904

Pár kroků od východočeského muzea se nachází Okresní dům, který je postaven také podle projektu Jana Kotěry. Jedná o první velkou zakázku, kterou Jan Kotěra vstoupil do Hradce Králové. Kotěra se snažil vytvořit velkoměstský styl v maloměšťáckém prostředí.

Při návrhu budovy se nechal Kotěra silně ovlivnit naturalismem. Vykazuje se v přírodním původu stylizované ornamentiky.

Reprezentativní budovou okresního zastupitelstva a městské rady se uvedl mladý Jan Kotěra v Hradci Králové. Asymetricky členěná dvoutraktová budova, přístavba sousedního Grandhotelu, zkombinovala kavárnu s jídelnou v přízemí, ubytovací pokoje ve druhém patře a reprezentativní sály v patře prvním. Raně secesní fasádu Kotěra ve spolupráci se Stanislavem Suchardou završil národními a městskými symboly – štukovým vlysem z lipových listů, městským znakem a sochami lvů, stojícími hrdě na korunní římse fasády.

Okresní dům nyní slouží jako hotel. Od roku 2006 Hotel Okresní dům, přičemž se v přízemí nachází občerstvení pro veřejnost.