Oficina Uccelli Arquitectos

Způsob práce OUA spočívá v neustálém hledání učebního procesu. Znalosti získané během praxe jsou neukončené a neustále se měnící koncepty, které se stávají permanentně analyzovanými a upravovanými procesy. Intuice, Místo, Prostředí, Pre-existence, Geometrie forem, Funkce, Struktura, to jsou proměnné obíhající kolem středu. Tento „střed“ je příkré a excentrické ocenění. Proces tvoří tvar a podstatu architektonického projektu v naději, že výsledek bude vždy obsahovat jedinečnost našeho vlastního pohledu.

Claudia Uccelli se narodila v Limě, v Peru, v roce 1965. V roce 1983 nastoupila na Biskupskou katolickou univerzitu, ke studiu literatury a lingvistiky, které později v roce 1984 vyměnila za studium architektury a urbanismu na Univerzitě Ricardo Palmy. V roce 1990 studium ukončila a v roce 1995 získala titul kvalifikovaného architekta.

Během těchto let se účastnila rozmanitých architektonických akcí, individuálních i skupinových výstav a mnoha veřejných i soukromých architektonických soutěží. Zajímá se i o redakční design. O své práci přednášela v Peru i v zahraničí a nadále se věnuje architektonické praxi.
Její práce byla publikována v odborných architektonických magazínech, jak v Peru, tak v cizině.

Mezi její nejvýznamnější projekty patří:
Muzeum Cao (2007–2009): projekt získal Stříbrný šestiúhelník na 14. Bienále peruánské architektury, získal cenu na 7. iberoamerickém bienále architektury a designu a cenu za interiér na 2. iberoamerickém bienále designu.
Mezinárodní letiště Pisco (2009), v současnosti ve výstavbě Koncept, návrh a provedení pavilonu Peru na Expo Yeosu 2012 v Koreji: „Živoucí oceány a pobřeží“.
Konceptuální projekt „YUCUN“ na 13. Bienále architektury v Benátkách 2012 (kde se Peru představilo poprvé s 20 ateliéry).