Obchodní dům Brouk a Babka v Liberci

Liberec, Pražská čp. 15/III 

 Jan Gillar, 1936 

 

Společnost dosáhla vrcholu ve 30. letech, kdy došlo k vybudování rozsáhlé sítě tzv. broukáren.  Jejich příznačným rysem byla kvalitní funkcionalistická architektura, která šla ruku v ruce s nejmodernějšími obchodními trendy. V případě liberecké filiálky je mimořádně zdařilé zejména pasážové řešení hlavního vchodu, před který architekt navrhl dvojici zaoblených prosklených výkladních skříní.