Nová česká poštovna na Sněžce, Pec pod Sněžkou

542 91 Pec pod Sněžkou 

Martin Rajniš, Patrik Hoffman 

2004 – 2007 

Nová česká poštovna na Sněžce představuje současnou odpověď architektů, jak s respektem k náročnosti i výjimečnosti místa postavit funkční stavbu s minimálním zásahem do fyzické podstaty místa a do jeho charakteru. Ekologicky šetrný přístup charakterizuje bodové založení vyvýšené stavby i vizuálně převažující dřevo, s proměnlivostí horského počasí ladí variabilní fasáda, tvořená sériemi pohyblivých lamel, umožňujících stavbu zprůhlednit i zcela uzavřít.