Městská spořitelna

1932 – 1933, BOHUSLAV FUCHS 

Karlovo náměstí 106/57, Třebíč 

Funkcionalistická budova nahradila v exponované nárožní poloze v čele náměstí zbořený renesanční dům. Byla navržena v nejmodernějším stylu a z nejmodernějších materiálů – betonu, kovu a skla. Pravidelný rytmus fasád reflektuje okolní stavby. Úroveň nejvyššího podlaží odpovídá paradoxně tehdejší menší výšce sousední budovy radnice. 

interiér – ústřední hala
interiér – luxferová stěna