MČ Praha 14 na výstavě Prague: Next

Praha 14 je jednou z 57 městských částí hlavního města Prahy. Nachází se na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II. Správní obvod Praha 14 zahrnuje také MČ Dolní Počernice.

 

Krátká charakteristika: Hlavním cílem celého projektu je zpřístupnit území obyvatelům lokality a umožnit jim a jejich dětem porozumět dějům v přírode v kombinaci s podporou živočichů a rostlin jako dosavadních obyvatel řešeného území a jejich přirozeného prostředí. Nové objekty a mobiliář budou navrženy tak, aby v co největší míře podporovaly účel projektu jako přírodního hřište – aktivity a hry jsou směřovány na poznání a přiblížení přírodních procesu, z čehož vychází i většina okruhu rozpracovaných témat. Herní prvky navrhujeme jak vetší a výraznější, jako velké hnízdo a obří mraveniště, tak drobnější a více rozptýlené v prostoru – například houpačky a šplhací lana. Zařadili jsme i méně obvyklé příležitosti ke hře jako navršené kameny, volně umístěné větve, či živé domečky a tunely z proutí. Model zobrazuje jeden z hlavních herních prvku – patnáct metru široké a šest metru vysoké mraveniště, které je inspirované hnízdy v lesním porostu.

Na výstavě Prague: Next prezentovala MČ Praha 14 svůj projekt Volnočasové hřiště.

Markéta Jiroušková, redaktorka AW