Lindtův dům

Lindtův dům

1925-27, Ludvík Kysela

Václavské náměstí čp. 773/II

Tento palác představuje další raně funkcionalistickou stavbu v Praze, postavenou z železobetonu. Fasádu tvoří velké okenní pásy v kombinaci s parapety z černého opaxitu, a nad tím jsou kaskádová okna vedoucí do ateliéru. Domem probíhá pasáž do Jungmannova náměstí.