Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné/video – Cena Opera Historica Kraje Vysočina

Chrám byl vystavěn v letech 1700–1707 na místě starého gotického kostela Matky Boží, zbořeného v roce 1699. V roce 1707 byla nedokončená stavba předána do užívání, a když v roce 1708 hlavní mecenáš stavby Leopold z Ditrichštejna zemřel, ambiciózní plán nebyl nikdy zcela realizován. Původní věž shořela při požáru v r. 1863 a následujícího roku byla nová postavena podle návrhu Františka Schmoranze. Štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu je ukázkou práce mistrů z Florencie. Kromě hlavního oltáře je v obou postranních lodích ještě osm bočních oltářů. Barokní varhany jsou od Davida Siebera z roku 1708. Před hlavním průčelím je schodiště s kašnou a sochami sv. Petra a sv. Pavla. Obnova chrámu v Polné se týkala především vnějšího vzhledu chrámu, včetně úpravy nejbližšího okolí. Nově byly kompletně provedeny vitrážové výplně oken a dveří, opraveno kamenné schodiště, restaurovány sochy sv. Petra a Pavla, opraveno cihelné oplocení. V roce 2015 byly zahájeny restaurátorské práce na obnově varhan.

Cena Opera Historica Kraje Vysočina byla udělena dne 3.10.2019 ve Španělském sále na Pražském hradě. Cenu udělila náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fišerová děkanovi Zdeňku Krčkovi a architektu Martinu Laštovičkovi.