Kongresové a univerzitní centrum, Zlín

náměstí T. G. Masaryka 5556, Zlín       

Eva Jiřičná a AIDesign s.r.o., Petr Vágner a Jiří Hušek 

20062012  

  

Univerzitní centrum (rektorát a knihovna Univerzity Tomáše Bati) a Kongresové centrum (velký a malý koncertní sál, restaurace) byly postaveny jako dva samostatné objekty na podobném oválném půdorysu na místě původního architektonicky a urbanisticky významného komplexu budov Masarykovy měšťanské školy od architekta F. L. Gahury z roku 1928. Řešení vnitřního prostoru koncertního sálu v několika vrstvách vycházelo z nutnosti jeho izolace od hluku z blízké frekventované třídy Tomáše Bati.