Komunitní centrum Matky Terezy

Komunitní centrum Matky Terezy

2003-07, Vítězslava Rothbauerová

U Modré školy čp. 2337

Sakrální stavbě na kruhovém půdorysu dominuje věž tvořená dvěma pilíři a zakončená křížem. V interiéru se nachází kaple se sochou Krista od Stanislava Hanzíka, volně propojená s velkým sálem s kapacitou 330 návštěvníků. Dále jsou zde umístěny klubovny, kanceláře a technické zázemí.