Kolonie železničních zaměstnanců v Lounech

Jan Kotěra 

1909 – 1911 

Kolonie železničních zaměstnanců v Lounech od Jana Kotěry je bezesporu vynikající ukázkou tohoto druhu architektonického a urbanistického počinu na území Čech a to i v dobovém světovém kontextu. Jan Kotěra vytvořil pro tuto kolonii 9 typových domů a uspořádal je v orginální a tehdy moderní urbanistický řád, který dodnes udivuje svou velkorysostí a kvalitou uspořádání. V samotných architektonických realizacích nezapře souvislost s vídeňskou modernou, zejména s prací dalšího velikána tohoto uskupení Josefa Hofmanna. Fasády domů jsou kombinací režného a omítaného zdiva bez výrazných dekorativních detailů, čímž Jan Kotěra docílil velké míry věcnosti, která ovšem nepůsobí jednotvárně.