Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Brno-střed, v areálu fakulty, Arna Nováka 1, čp. 1 

Ladislav Kuba, Tomáš Pilař | Kuba & Pilař architekti 

2000–2002 

Provizorní umístění Filozofické fakulty v areálu sirotčince se po válce stalo trvalým a dostavba knihovny byla snem, který se naplnil až s přelomem tisíciletí. Kuba a Pilař budově ve vnitrobloku vetkli do vínku elegantní jednoduchost. Prosklená fasáda se skrývá za hustým rastrem z dřevěných latěk, které byly jednu dobu zcela zarostlé břečťanem, takže se knihovna spíše ztrácela, než aby kontrastovala s okolím, jak architekti zamýšleli. Interiéry jsou z velké části tvořeny pohledovým betonem, impozantně působí strohé schodiště, prostupující patry skrze kruhové otvory. Návštěvník do budovy stoupá po lávce směrem k černě rámovanému portálu, což můžeme vnímat jako alegorii postupné cesty za vzděláním.