Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj má mnoho podob jak z hlediska geografie a krajiny, tak z
pohledu etnografie. Mylná je představa, že všude se zde pěstuje víno a všichni
chodí v krojích. Z hlediska architektury však regionu zcela dominuje jeho
správní centrum Brno, které nechává jen málo prostoru pro konkurenci.
Bývalé hlavní město celé Moravy tvořilo vždy svět sám o sobě a svébytná
architektonická tradice zde má kořeny již ve středověku. Před první světovou
válkou těžilo z napojení na Vídeň a může se tak pochlubit realizacemi
nejvýznačnějších evropských architektů historismu i secese. Zároveň bylo
rodištěm takových osobností jako je Adolf Loos či Jan Kotěra. V meziválečné
době utvořilo vlastní školu a stalo se vedle Prahy jedním z hlavních center
funkcionalistické architektury v novém státě. Tato pozice svébytného centra
městu vydržela v podstatě dodnes. A podíváme-li se na nejkvalitnější příklady
architektury ve zbytku kraje od počátku 20. století, zjistíme, že jejich tvůrci
jsou z valné většiny právě architekti z Brna.