Ivaylo Mishev

Společnost ATM byla založena v roce 1990 jako projektantská společnost. Hlavní činnost společnosti je zaměřena na architektonické projekty, efektivní stavební práce, řízení projektů, obchodování s nemovitostmi (včetně mezinárodních obchodních operací) a koncepční projekty. Společnost má multidisciplinární tým složený z architektů, projektantů, konstruktérů, cenových a finančních poradců.
Rozsah služeb: vzorové plánování a urbanismus; architektonické projekty; udržitelné a ekologické projekty; inženýrství; interiérový design; řízení projektů; studie proveditelnosti; stavební finanční analýzy; poradenství.
Kvalita: Naším hlavním cílem je neustálé zvyšování kvality, které by přesahovalo očekávání našich klientů. Vždy používáme nejvyspělejší projektové postupy a standardy, včetně 3D, BIM a softwaru pro energetické výpočty. Naše společnost si udržuje dobrou pověst u navazujících státních orgánů a příslušných oddělení ministerstva.
ATM má certifikaci pro: ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007

Čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod (ČOV) – Sandanski se nachází v průmyslové zóně města Sandanski v Bulharsku. Na rozdíl od tradičních čistíren odpadních vod, které mají své technologické celky rozmístěny na velkých plochách, cílem tohoto projektu je ztvárnit průběh technologického procesu v inovativním architektonickém designu. Proto se tento návrh zaměřuje na vertikální a horizontální trajektorii čištění vody a jeho dopad na životní prostředí.
Budova se skládá ze dvou vepsaných válců, které se liší svou výškou, sklonem a geometrickým designem. Ve vnitřním válci se nachází hlavní čisticí zařízení pro mechanické ošetřování a biologické nádrže. Ve vnějším válci jsou umístěny sekundární technologické celky, skladiště, zásobárny a administrativní prostory.
Proto je tvar vnitřního válce přísně geometrický, s růstem podél svislé osy, zatímco vnější válec má růst spirálovitý, s otevřenou galerii obehnanou fasádovou mříží se „stromovým“ vzorem.
Pozemek se nachází v prostředí s měnícím se terénem, řekami, průmyslovými plochami a mezinárodní železniční tratí. Design budovy se proto snaží transformovat okolní krajinu a slouží jako místní orientační bod.

Čistírna odpadních vod
Rezidenční komplex bulvár Bulgaria 100