Hotel Montana, Špindlerův Mlýn

Bedřichov 70, Špindlerův Mlýn 

Jan Tymich, Zdeněk Řihák 

1965 – 1967 

Uvolnění po období sešněrované historizující architektury 50. let dle sovětských vzorů a úspěch československé expozice na Expu 58 v Bruselu se projevily v pestrosti architektonické tvorby 60. let 20. století. Ideologický důraz na péči o člověka se zhmotnil i ve výstavbě velkých hotelových staveb v československých horách. V krkonošském Bedřichově vznikla svěží architektura hotelu Montana, zjevně ovlivněná bruselským stylem. Autoři usadili na vrstevnici 750 m n. mořem dva spojené hranoly podlouhlé ubytovací a semknutější výrazně prosklené vstupní a restaurační části. Dodnes zaujme především jižní pohledová strana hotelu, definovaná horizontálními pásy pokojových loggií a bohatě proskleným zubořezem restaurační části. Její hlavní průčelí je členěno dvoupodlažními, nakoso situovanými arkýři s prosklenými stěnami. Jedná se o zcela originální prvek, jenž se projevuje také ve svérázném řešení interiérů, neboť horní hrany arkýřů přechází ve skořepinové hrotité zastropení restaurace, vstupní haly a recepce. Hotel Montana je i přes současné modernizační úpravy kvalitní ukázkou nepříliš hojné „bruselské“ architektury českých hor. (1140)