Hotel Avion

Brno-střed, Česká 20, čp. 150 

Bohuslav Fuchs 

1926–1928 

V samém centru moravské metropole, na ulici, která byla již od 19. století hlavní ekonomickou tepnou české části obyvatelstva, se ve dvacátých letech rozhodl hostinský Miroslav Kostelecký vybudovat nový hotel. A podařilo se mu najít architekta, který se nezalekl parcely zdánlivě naprosto nevhodné pro tento účel – do ulice široké pouhých 8,35 metrů, zato zabíhající hluboko dozadu do dvora v délce 34 metrů. Byl jím žák Jana Kotěry Bohuslav Fuchs, dnes právem považovaný za jednoho nejvýznačnějších československých architektů, který díky brilantnímu využití moderních stavebních technologií vytvořil jedinečnou funkcionalistickou ikonu. Hotel má devět nadzemních podlaží, první čtyři výškové úrovně se však prolínají a tvoří tak kontinuální a otevřený prostor kavárny a restaurace. Zbylá podlaží vyplňují hotelové pokoje. Zvenku je toto funkční rozčlenění také zřetelné, jelikož restaurační část je do ulice otevřena velkými okny lemovanými bílým opaxitovým sklem, zatímco vyšší podlaží dostala keramický obklad. Poslední dvě patra jsou ustoupena a z ulice v podstatě neviditelná, předposlední je tak vybaveno luxusní terasou s výhledem na panorama města.