Gymnázium Český Těšín

Po vzniku Československa v říjnu 1918 bylo zapotřebí nových českých škol, zejména v pohraničních oblastech země. Nová republika se však musela potýkat s řadou problémů hospodářských, národnostních a sociálních, proto otázka českého školství zůstávala v té době věcí druhořadou. Slezské matici osvěty lidové dalo proto značnou práci, než na tehdejším ministerstvu školství a národní osvěty vymohla souhlas k založení soukromého Českého reformního reálného gymnasia Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně, a to 1. září 1921. Založení se tedy datuje do roku 1921, avšak trvalo dlouhá léta a úsilí, než se gymnázium dostalo do takové podoby, jakou známe dnes. Do roku 2015 byla tato škola známá pod názvem Gymnázium Český Těšín. Dnes ji nalezneme pod názvem Gymnázium Josefa Božka, podle českého vynálezce, a také jejího nejznámějšího absolventa.