Architecture Week 2019 odstartoval s přednáškou Udržitelná architektura v CAMP

Dědictví, rozvoj a budoucnost.
Večer věnovaný nové iniciativě UNESCO 2030, která se zaměřuje na udržitelná města a společenství.
Jaký je názor současných architektů na rozvoj města, jeho plánování a ochranu dědictví? Pozvání do diskuzního panelu přijali odborníci z ČR i ze zahraničí.

Panelová diskuse na téma udržitelné architektury a urbanismus měla skvělý ohlas. Prezentace všech účastníků byly velmi profesionální a názorně ukázaly široké spektrum názorů a možných úhlů pohledu na téma udržitelné architektury a plánování měst a to v širším kontextu celospolečenského vývoje a aktuálních výzev, kterým dnes čelíme všude na světě. Prezentace zároveň ukázaly jak důležité je při uvažování o budoucnosti nezapomínat na minulost a její kulturní dědictví. Myslím, že nejen pro mě, byly v mnohém velmi inspirativní. O vysokém zájmu o dané téma svědčí rovněž fakt, že velký sál CAMPu byl téměř zcela zaplněn a to převážně mladými lidmi, prezentujícími nastupující generaci architektů a urbanistů.

Petr Kučera