Dům Karla Vika

Turnov, Komenského čp. 688 

Jan Kotěra, 1922–24 

 

Vlastní dům výtvarníka Karla Vika je zřejmě poslední Kotěrovou realizací na poli individuálního bydlení. Turnovská stavba svou koncepcí odpovídá závěrečnému období architektovy tvorby, pro kterou je příznačná jistá úspornost ve výrazu a absence dekorativních prvků, které se zde omezují na pásy režného zdiva. 

 

  1. 1. Pohled od jihozápadu, foto Petra Šternová.

3.2. Pohled od severovýchodu s rozměrným ateliérovým oknem v podkroví, foto Petra Šternová. 

  1. 3. Pohled na výřezu plánové dokumentace.MěÚTurnov, ASÚ. 
  2. 4. Řez.MěÚTurnov, ASÚ. 
  3. 5. Půdorys přízemí.MěÚTurnov, ASÚ. 
  4. 6. Půdorys podkroví s ateliérem.MěÚTurnov, ASÚ.